می 9, 2014

آرتیکولاتور قابل تنظیم

آرتیکولاتورهای مانی و فیس بو ها به دلیل مقاومت بالا و عملکرد دقیق از سال 1364 تا کنون شهرت دارد و برای رفع احتیاجات لازم جهت مطالعه دقیق و کارآمد ارتباطات اکلوزالی طراحی می شود. تشخیص، طرح درمان و کیفیت تولید رستورشین های اکلوزالی در برای دندان های طبیعی و مصنوعی از اهمیت ویژه ای برخورداراست. آرتیکولاتور برای روش ها و تکنیک های متنوع قابل تنظیم است .