سپتامبر 18, 2016

آرتیکولاتور ساده

آرتیکولاتور آرتیکولاتور برای بررسی دقیق و کارآمد روابط اکلوزالی، تشخیص و درمان بیماری، و همچنین به منظور انجام رستوریشن های با کیفیت در دندانهای طبیعی و مصنوعی طراحی شده است. آرتیکولاتور دارای ابزارهای مکانیکی قابل تنظیم برای روش ها و تکنیک های گوناگون می باشد؛ با این وجود، سادگی دستگاه حفظ شده است به طوریکه می تواند برای کاربردهای ساده و روزمره نیز استفاده شود. براي ساخت دندان مصنوعي يا پروتز ابتدا توسط فيس بو […]